In Geen categorie

Vandaag is door het College van Burgemeester en Wethouders van Baarn de ontwerp vergunningsaanvraag voor de Wintertuin besproken en goedgekeurd. Dat betekent dat we, wat de Gemeente Baarn betreft, verder kunnen met de huidige plannen voor het
bouwen en exploiteren van een permanente Escape Room in de Wintertuin, aangevuld met ondersteunende horeca in de vorm van een theetuin.
De belevingstuin, waar met behulp van spel en beleving, zoals de Escape Room en een nieuw spel in het park, de
geschiedenis en de verhalen van de locatie beleefd kunnen worden, is weer een stapje dichterbij! Onze ambitie is het dit stuk cultureel erfgoed weer tot leven te brengen en te zorgen dat het een plek wordt waar iedereen in Baarn trots op is en graag komt.

In maart 2017 kregen we van de 23-koppige selectiecommissie een unaniem akkoord op het ingediende plan voor de Wintertuin. In het afgelopen jaar hebben we vervolgens in goed overleg met de Gemeente Baarn, met de omwonenden in de vorm van een buurtpanel, en met de monumentencommissie en de Rijksdienst voor het Cultureel erfgoed de plannen verder uitgewerkt, die in januari 2018 al door de
Gemeenteraad van een OK werden voorzien.

De goedkeuring van het College van B&W vandaag betekent dat de vergunningsaanvraag, voorzien van onder andere een
geluidsonderzoek waaruit blijkt dat er geen overlast voor de buurt veroorzaakt zal worden, en plannen voor een goede parkeervoorziening, vanaf 13 juli ter inzage ligt.

Op 11 juli van 19.30 tot 21.00 uur zal in de Wintertuin een inloopavond plaatsvinden waar zowel de vergunningsaanvraag van de Wintertuin als de nieuwe plannen voor het Cantonspark ingezien kunnen worden.
We hopen nu op een soepele afwikkeling van de vergunningsaanvraag zodat dit jaar nog verbouwd kan worden in de Wintertuin, en de Escape Room en theetuin uiterlijk januari 2019 kunnen openen.

Vragen of meer informatie?

Recent Posts

Leave a Comment

Start typing and press Enter to search