Geldend voor de transacties ten behoeve van de investeringen in de ontwikkeling van de Wintertuin Experience, gedaan via www.wintertuinexperience.nl/crowdfunding en behorende bij de crowdfundingcampagne ‘Wij van de Wintertuin’.

Versie 1.0
Baarn, december 2017

Artikel 1 DEFINITIES

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

Living Story: de onderneming in de vorm van een vennootschap, gevestigd aan de Veldheimweg 33 te Baarn, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 30197479. Waar Living Story wordt vermeld in de Algemene Voorwaarden, kan tevens Wintertuin Experience BV worden gelezen.

Wintertuin Experience BV: de op te richten entiteit waaronder de activiteiten van Living Story in de Wintertuin zullen worden uitgevoerd.

Wintertuin: het pand aan de Heemskerklaan 25 te Baarn, in eigendom van de Gemeente Baarn.

Escape Room: de Escape Room die Living Story in de Wintertuin gaat realiseren en die als werktitel heeft ‘Het Mysterie van de Botanische Tuin’
Artikel 2 TOEPASSELIJKHEID

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle transacties ten behoeve van de investeringen in de bouw en ontwikkeling van de Wintertuin Experience, gedaan via www.wintertuinexperience.nl/crowdfunding en behorende bij de crowdfundingcampagne ‘Wij van de Wintertuin’.

Aanvullingen of afwijkingen van deze voorwaarden gelden uitsluitend als zij schriftelijk door Living Story zijn aanvaard. Deze voorwaarden prevaleren boven (algemene) voorwaarden die door de koper van toepassing mochten worden verklaard.
Artikel 3 PERSOONLIJKE GEGEVENS

Living Story gebruikt de verzamelde gegevens om haar donateurs de volgende diensten te leveren: als u een donatie doet, hebben we uw naam, adresgegevens en emailadres nodig om contact met u op te nemen over de gekozen beloning en de toegangskaarten en tegoedbonnen toe te sturen. Als u daar toestemming voor geeft, houden we u via email op de hoogte over de verdere ontwikkelingen in de WIntertuin.

Living Story zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen of op enige andere manier gebruiken dan hierboven genoemd. Wij waarderen het vertrouwen dat u in ons stelt en wij zullen daarom uiterst zorgvuldig met uw gegevens omgaan. Uw gegevens zullen te allen tijde worden beschermd en vertrouwelijk worden behandeld.

Vermelding op de ‘Wij van de Wintertuin’ Wall of Fame en de website van Wintertuin Experience als donateur geschiedt uitsluitend na schriftelijke (of per email) toestemming van de donateur.
Artikel 4 DONATIES AAN WINTERTUIN EXPERIENCE

De donaties die via www.wintertuinexperience.nl/crowdfunding gedaan worden, worden (na aftrek van btw) volledig besteed aan de totstandkoming van de Wintertuin Experience.

Living Story behoudt zich het recht voor om een donatie, ook nadat het bedrag gestort is, te weigeren. Het gedoneerde bedrag zal in dat geval retour worden gestort. De organisatie kan een donatie weigeren zonder opgaaf van reden.

De prijzen van de donaties zoals vermeld op www.wintertuinexperience.nl/crowdfunding zijn inclusief btw en inclusief alle genoemde beloningen.

Na doorlopen van de betalingsprocedure via www.wintertuinexperience.nl/crowdfunding ontvangt de donateur een automatische betaalbevestiging, waarna Living Story via email contact opneemt voor de verdere afhandeling. Het versturen van een factuur waarop de btw is vermeld is in overleg mogelijk.

 

Artikel 5 VERTRAGING OF NIET DOORGAAN VAN HET PROJECT

Als onverhoopt de ontwikkeling en uitvoering van het project Wintertuin Experience niet doorgaat, wordt het bedrag van de donatie teruggestort naar de donateur.

Living Story kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor vertraging, uitstel of uitloop van het project na de genoemde startdatum. Zolang er redelijkerwijs uitzicht bestaat op start van het project, is van terugstorten van de donatie geen sprake.

 

Artikel 6 AUTEURSRECHT EN INTELLECTUEEL EIGENDOM

De website www.wintertuinexperience.nl/crowdfunding is auteursrechtelijk beschermd. Gebruik van deze site in strijd met de auteurswet en andere toepasselijke wetten en regelingen is niet toegestaan.

Het auteursrecht en intellectueel eigendom van door Living Story in de Wintertuin bedachte activiteiten, namen en onderdelen daarvan liggen bij Living Story en mogen niet door derden gebruikt of overgenomen worden.
Artikel 7 GELDIGHEID EN INWISSELEN VAN ONTVANGEN BELONINGEN

Beloningen die door de donateur zijn aangekocht (zoals toegangskaarten en tegoedbonnen voor koffie, thee, etc.) blijven geldig gedurende de vijf jaren dat Living Story het gebouw de Wintertuin zal huren.

Bij tussentijds faillissement van Wintertuin Experience BV vervallen alle rechten op tegoedbonnen en toegangskaarten.

Inwisselen van tegoedbonnen en toegangskaarten geschiedt in onderling overleg of via boeking en/of reservering via de gebruikelijke kanalen. Donateurs kunnen niet geacht worden voorrang te verkrijgen boven andere boekingen of reserveringen.

Gebruik maken van de eigen theekop, theeset, tafel of stoel in de Wintertuin kan alleen geschieden in onderling overleg en reservering vooraf.

 

Neem voor vragen contact op met Karen Sikkema van Living Story via email.

0

Start typing and press Enter to search