In Geen categorie

Het lijkt nogal stil in en rond de Wintertuin, maar dat is gelukkig maar schijn. Achter de schermen wordt – in samenwerking met de Gemeente Baarn – hard gewerkt om onze plannen echt te kunnen gaan uitvoeren in de komende periode. Op dit moment leggen we de laatste hand aan het Programma van Eisen, waarin alles wat we in de Wintertuin willen doen heel concreet is vastgelegd. De volgende stap is een voorlopig ontwerp en een kostenraming, waarna duidelijk is of we alles kunnen uitvoeren zoals we het voor ogen hebben.

De belangrijkste issues die er liggen voor het gebruiksklaar maken van de Wintertuin zijn de klimaatbeheersing en de akoestiek. Op dit moment wordt het in het gebouw in de zomer behoorlijk warm (en dat is voorzichtig uitgedrukt) en in de winter nogal koud. Daarnaast is er een flinke echo, waar ook iets aan moet gebeuren willen we straks gasten in het gebouw kunnen ontvangen. Gelukkig heeft de Gemeente Baarn budget gereserveerd om aan deze zaken iets te doen. De gemeenteraad gaat zich – als de kostenraming en het voorlopig ontwerp gereed zijn – buigen over de besteding van het budget, waarna de aanbesteding kan plaatsvinden en de issues kunnen worden aangepakt. Al met al nog wel een proces totdat onze plannen daadwerkelijk gerealiseerd zijn, maar gelukkig geeft dat ons de tijd om te werken aan het concept voor de Wintertuin, het ontwerp van de escape room en – vanaf het voorjaar – het bouwen van een goed team dat in de Wintertuin gaat werken.

We denken ondertussen na over een tijdelijk spel in het gebouw, een soort “Open tijdens de verbouwing”, waarin we geschiedenis en de verschillende verhalen van deze prachtige locatie al een plek willen geven. Hierover snel meer!  (Wil je het direct horen als dit spel klaar is en je het kan spelen? Stuur dan een email naar Karen Sikkema, dan ben jij de eerste die het hoort!)

En o ja, ook aan de glasschade wordt gelukkig gewerkt. Alle kapotte ruiten zijn vandaag ingemeten om vervangen te worden, zodat de Wintertuin er straks weer trots en onbeschadigd bij staat.

Recent Posts

Leave a Comment

Start typing and press Enter to search