We zijn het geworden!

Maandagochtend 27 maart 2017. Een telefoontje van de Gemeente Baarn. Met heel positief nieuws: de exploitatie van de Wintertuin Baarn is door het College van Burgemeester en Wethouders gegund aan Living Story! We voelen ons vereerd als we horen dat het oordeel van de (23-koppige!) Adviescommissie unaniem is geweest en het advies van de commissie door B&W is overgenomen. Op alle wensen scoorde Living Story een ruime voldoende, en het hoogst van alle plannen. We voelen ons vereerd door dit blijk van vertrouwen van de Adviescommissie, en bevoorrecht dat we onze plannen in de Wintertuin mogen realiseren!

http://www.ad.nl/amersfoort/tweede-leven-voor-wintertuin~a049c480

 

Presenteren voor de Adviescommissie

Na de indiening van het plan hoorden we dat er vier plannen voor de Wintertuin waren ingediend, waarvan er al één afviel omdat dit plan niet aan de eisen voor indiening voldeed. We waren verrast door de kans van 1 op 3, en heel benieuwd naar de reactie van de Adviescommissie op de inhoud van ons plan! We kregen de kans om ons plan te presenteren in de mooie Raadszaal van de Gemeente Baarn voor de 23-koppige Adviescommissie die bestond uit omwonenden, betrokkenen en andere geïnteresseerden die zich voor deze commissie hadden aangemeld. En die voor de indiening gezamenlijk hun wensen hadden geformuleerd waarop de plannen van een nieuwe exploitant beoordeeld zouden worden. De kritische vragen die we hadden verwacht die avond kwamen uiteraard, en we hoopten onze passie, betrokkenheid en het vertrouwen in onze plannen te kunnen overdragen aan de commissie.

Een plan ingediend!

In februari 2017 dienden wij als Living Story een plan in voor de Wintertuin in Baarn. Na lang nadenken besloten we, als Baarns bedrijf, dit mooie Baarnse project te willen aangaan. We hadden al sinds onze verhuizing naar Baarn, nu zes jaar geleden, deze prachtige locatie op het netvlies, maar kwamen er door ontwikkelingen en andere grote projecten in ons bedrijf niet aan toe om een goed plan te maken. Tegelijkertijd zagen we veel potentie om op deze prachtige plek de geschiedenis en cultuurhistorie tot leven te brengen met onze experiences. Met ons experience design bureau Living Story maakten we al 12 jaar spellen voor bedrijfsuitjes, teambuilding en training, bewoonden we eerder al een historische werfkelder aan de Oudegracht in Utrecht en ontwikkelden we samen met een aantal andere enthousiaste initiatiefnemers recentelijk de Pop-up Escape Room Hôtel Central. Onze ideeën voor de Wintertuin sloten hier heel goed bij aan, én pasten naar bleek ook goed in de wensen die de Gemeente Baarn en de Adviescommissie formuleerden voor de nieuwe exploitatie. Het plan was daarna vrij snel geschreven en op de formele deadline in februari lag een mooi initiatief bij de Gemeente op de balie.